•   Thư viện

    • Doanh nghiệp có thể tận dụng nhiều kĩ thuật PR để bổ trợ cho các khoản đầu tư vào quảng cáo và gửi thư trực tiếp. Với hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PR, tôi đã nhận ra khá rõ là công cụ này hỗ trợ rất đắc lực cho hoạt động phát triển kinh doanh của. doanh nghiệp.

    • Một trong những nhiệm vụ chính của bộ phận quan hệ công chúng (PR) của một tổ chức là xử lý các tình huống khủng hoảng. Tuy nhiên, đến nay người ta vẫn chưa tìm ra được một phương thức chung hữu hiệu để áp dụng mỗi khi xảy ra khủng hoảng.

    • Người làm PR nên hiểu rõ tâm lý của cộng đồng, hiểu được đâu là vấn đề mà cộng đồng quan tâm, muốn tác động đến họ cần biết chạm đúng chỗ họ sợ và biết cách ngăn chặn nỗi lo sợ khi cần thiết. Thông thường khủng hoảng truyền thông xảy ra với một công ty hay một sản phẩm bắt đầu từ nỗi sợ hãi

Chương trình đào tạo
Mạng Xã Hội