•   Góc học viên

  • Câu chuyện giả định về bia 360° cồn:

   Điều gì sẽ xảy ra nếu xuất hiện thương hiệu bia 360° cồn? Giá mà có một loại bia với sự “khác biệt” vượt trội, nồng độ cồn lên đến 360° thì việc xây dựng thương hiệu bia này dễ dàng biết nhường nào. Nhưng trong thực tế, đâu dễ gì lúc nào cũng tìm ra những thuộc tính khác biệt và hấp dẫn đến thế!

  • Tuần qua ( từ 11 -19/10/2009) thầy đón nhận 2 câu chuyện từ các em với 2 trạng thái cảm xúc khác nhau.  

  • THÂN GỬI CÁC BẠN HỌC VIÊN TẠI HÀ NỘI

   Mấy tuần qua, ARTI Việt Nam nhận được rất nhiều thông tin phản hồi của các bạn học viên và doanh nghiệp khu vực Hà Nội . Tập trung chủ yếu với 4 câu hỏi lớn và tôi xin thay mặt Lãnh đạo Viện trả lời cho các bạn như sau:

    

  • 18 năm trước khi lần đầu tôi “tiếp xúc” với ngành quảng cáo – tôi tự hỏi: “Mình tốt nghiệp ngành triết học, vậy mình có phù hợp với ngành quảng cáo hay không ?”. Sau đó tôi đọc cuốn sách nói về Công nghệ quảng cáo của một tác giả người Mỹ, đại ý nói rằng, tất cả bạn trẻ khác nhau đều có thể trở thành Nhà quảng cáo chuyên nghiệp. Tuy nhiên những người hoạt động cộng đồng thường hay rất thành công trong ngành này.

  12...7891011
Chương trình đào tạo
Mạng Xã Hội