•   Giới thiệu

    • MỤC TIÊU: “Thực hiện các chương trình đào tạo Truyền thông Marketing, Quảng cáo, PR và Sáng tạo có chất lượng quốc tế nhưng phù hợp với môi trường văn hóa, kinh doanh Việt Nam”. SỨ MỆNH: “Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành công nghiệp quảng cáo & truyền thông Việt Nam bằng tri thức của ngành quảng cáo thế giới và các giá trị văn hóa Việt Nam ” TẦM NHÌN: “Trở thành Học viện đào tạo chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, PR và Sáng tạo có uy tín và là nơi hội tụ để phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam”

    • Tiến sĩ Đinh Quang Ngữ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa –Thể thao & Du lịch. - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA). - Chủ tịch Hội đồng khoa học ARTI Việt Nam.

Chương trình đào tạo
Mạng Xã Hội