•   Tuyển dụng

    • Dựa trên nguồn số liệu phong phú từ thị trường lao động của hơn 90 quốc gia trên thế giới của mình, CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) đưa ra danh sách 10 việc làm hàng đầu cho năm 2013.

    • Công ty TNHH Diên Vĩ ( Tên giao dịch: Iris Advertising Co., Ltd) chuyên hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn chiến lược truyền thông,lên kế hoạch và thực hiện event, PR campaign cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược, các hoạt động bao gồm :

    12
Chương trình đào tạo
Mạng Xã Hội