•   Đồ án TN

    • Có biết bao em bé không còn mẹ cha, không còn mái nhà yêu thương. Các em đang gặp những "gập ghềnh trên con đường đến trường". Nhưng dù bất cứ ở hoàn cảnh nào các em luôn là những ngôi sao sáng, sẽ có tương lai của cuộc sống. Hãy nắm lấy bàn tay bé bỏng của các em, hãy cho các em luôn được sống trong tình yêu thương của mọi người.

    • Lễ Tốt Nghiệp là một kỉ niệm đáng nhớ của tất cả Học viên và Giảng Viên sau một thời gian cùng nhau học tập và làm việc. Thấu hiểu được điều đó, nhóm 8x đã cố gắng vận dụng những kiến thức chuyên ngành Event được học tập trên lớp, kết hợp với lòng nhiệt thành của mình, và tinh thần làm việc tập thể để thực hiện Đề Án “Tổ chức Lễ Tốt nghiệp Khóa 1 cho 3 lớp Brand – Event – PR của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam (ARTI VN)”.

Chương trình đào tạo
Mạng Xã Hội