•   Giới thiệu

    • Từ 2001 – 2005:Từ khi thành lập Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam – VAA (23/11/2001), Chủ tịch VAA nhiệm kỳ thứ 1 (2001 -2006) do Thứ trưởng Bộ Văn hóa – TT & DL Nguyễn Hồng Quang đảm trách, đã coi việc đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam là nhiệm vụ hàng đầu Ông Đỗ Gia Bính (Phó chủ tịch VAA) cùng Bà Trần Thị Thanh Mai (TGĐ TNS Media) và ông Đỗ Kim Dũng (Chủ tịch Antiêm Advertising Agency) cùng chịu trách nhiệm xây dựng và thúc đẩy dự án đào tạo nhân lực chuyên ngành. Được Bộ Văn hóa – TT & DL ủng hộ, dự án thành lập Học viện quảng cáo đã hoàn thiện và gửi qua các Bộ ngành xin ý kiến chỉ đạo.

    • Do nhu cầu thiết yếu và cấp thiết của việc đào tạo nhân sự quảng cáo chuyên ngành, đề án thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam được đề trình và được Bộ Văn hóa, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – TBXH trả lời chấp thuận vào năm 2006.

    • MỤC TIÊU: “Thực hiện các chương trình đào tạo Truyền thông Marketing, Quảng cáo, PR và Sáng tạo có chất lượng quốc tế nhưng phù hợp với môi trường văn hóa, kinh doanh Việt Nam”. SỨ MỆNH: “Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành công nghiệp quảng cáo & truyền thông Việt Nam bằng tri thức của ngành quảng cáo thế giới và các giá trị văn hóa Việt Nam ” TẦM NHÌN: “Trở thành Học viện đào tạo chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, PR và Sáng tạo có uy tín và là nơi hội tụ để phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam”

    12
Chương trình đào tạo
Mạng Xã Hội